Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Frouke Vermeulen hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Frouke Vermeulen gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Frouke Vermeulen heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van klantgegevens door derden te vermijden.

Bij een bezoek aan een website van Frouke Vermeulen worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden op basis van de welke doelgroepen, marketing technisch aantrekkelijke tijden, meest gebruikte zoekwoorden e.d. bepaald kunnen worden. Dit gebeurt door middel van ‘cookies’. Dit zijn minibestandjes die op de harde schijf van de computer van de klant/bezoeker worden geplaatst. De via Google Analytics verzamelde gegevens bevatten: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u een website van Frouke Vermeulen bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Frouke Vermeulen, adres en contactgegevens vermeld in algemene voorwaarden, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Frouke Vermeulen verbindt er zich toe binnen de 14 kalenderdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Typ en druk op Enter om te zoeken.